Proizvodnja S-HidraulikS-HidraulikServis Hidraulike

Hidraulični vodovi

Hidraulični vodovi

Cevni – kruti 

Vršimo usluge projektovanja i izvodjenja svih hidrauličnih vodova Cevnih-krutih, bešavnim cevima valjanim ili vučenim, fosfatiranim sa atestom i izvršenom proverom na maksimalni pritisak sa više sistema spajanja, na svim vašim mašinama, postrojenjima, pogonima, brodogradnji..

 

 

Fleksibilni-crevni

U mogućnosti smo da proizvedemo sve vrste hidrauličnih creva visokog pritiska, po Vašem uzorku, standardnoj oznaci ili crtežu.

Posedujemo presu za presovanje hidrauličnih creva kao i veliku količinu creva i priključaka.

Hidraulična creva visokog pritiska V1, V2, V4, V6

Upotreba : za protok hidrauličnih, sirovih, gasnih dizelskih motornih ulja, glikola,ugljene kiseline, pogonskog gasa i vodenih rastvora.

 

Creva za srednji pritisak

Upotreba : za protok maziva i hidrauličnog ulja

 

Creva za niski pritisak (dovod goriva)

Upotreba : za protok tečnih goriva kod motornih vozila

 

Creva teflonska (PTFE)

Upotreba : u svim granama hemijske industrije, otporna na gotovo sve kiseline, alkalije i hlorisane ugljo-vodonične materije.

Veoma otporna i postojana, koriste se za veoma niske i visoke temperature od -70°c do +250°c