Kip rampeMakazaste platformePlatforme za kipovanjeProizvodnja S-Hidraulik

Kip platforma – poluplatforma za kipovanje – izrada

Kip platforma – poluplatforma za kipovanje – izrada

Kip – platforme, ili platforme za istovar, platofme za istovar zrnaste robe u silosima, mlinovima i fabrikama stočne hrane.