Platforme za utovar

 

Mobilne platforme za utovar omogućavaju utovar ili istovar robe viljuškarom direktno sa tla na kamion.

Mogućnost podešavanja visine hidrauličnim cilindrima.

Tip utovarne rampe zavisi od vrste i kapaciteta tovara.

Dimenzije  tip rampe zavisi isključivo od potrebe i zaheva kupca.

 

 

Fiksne platforme za utovar sluze za istovar ili utovar robe direktno sa tla na kamion ili u objekat.

Dimenzije i tip rampe zavisi isključivo od potrebe i zahteva kupca.