Platforme za utovarServis Hidraulike

Platforme za utovar

Platforme za utovar

 

Mobilne platforme za utovar omogućavaju utovar ili istovar robe viljuškarom direktno sa tla na kamion.

Mogućnost podešavanja visine hidrauličnim cilindrima.

Tip utovarne rampe zavisi od vrste i kapaciteta tovara.

Dimenzije  tip rampe zavisi isključivo od potrebe i zaheva kupca.

 

 

Fiksne platforme za utovar sluze za istovar ili utovar robe direktno sa tla na kamion ili u objekat.

Dimenzije i tip rampe zavisi isključivo od potrebe i zahteva kupca.